Διάγνωση με κάμερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 210 57 37 000

Η Αποφράξεις Αιγάλεω προσφέρει διάγνωση με κάμερα για τις αποχετεύσεις. Ο εύκαμπτος άξονάς της μπαίνει και διακλαδίζεται μέσα στις σωληνώσεις επιτρέποντας μας να δούμε απεικονιστικά την ενδεχόμενη ζημιά ή το φράξιμο του σωλήνα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό  μας, αναγνωρίζοντας την κατανομή και τον τύπο του δικτύου στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ, βλέπει την ενδεχόμενη ζημιά και σας ενημερώνει για το είδος και βάθος της, ώστε να συγκεκριμενοποιήσετε το σημείο επέμβασης του υδραυλικού γλυτώνοντας σας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήμα. Υπάρχουν πολλές αιτίες που ευθύνονται για την κακή λειτουργία της αποχέτευσης. Προβλήματα προκύπτουν από κακοτεχνίες, καθιζήσεις υποστρώματος, ρίζες κοντινού δέντρου, χώματα, λίπη κ.τ.λ. Όλα αυτά, δημιουργούν εμπόδια στη διέλευση των υδάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούν σπασίματα σωληνώσεων που διαφεύγουν τα καθαρά ή τα ακάθαρτα νερά με λύματα, πλημμυρίζοντας τον περιβάλλοντά χώρο. Αυτά τα ζητήματα εντοπίζονται με τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ. Καλέστε σήμερα στο 210 57 37 000.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ: εξοπλισμός

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ Αποχέτευσης με την βοήθεια Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)  είναι η πλέον αποτελεσματική υπηρεσία για τον έλεγχο των δικτύων αποχέτευσης και όμβριων. Η διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με καθορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε αυτοκίνητο κλειστού τύπου και περιλαμβάνει πλήρες σύστημα ελέγχου των καμερών, υπολογιστή για την καταγραφή της βιντεοσκόπησης, διαφορετικά είδη καμερών, πάνω από 100m καλωδίου για βιντεοσκόπηση μεγάλων τμημάτων αγωγών χωρίς να πραγματοποιούνται συνεχεία μεταφορές του εξοπλισμού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την ελαχιστοποίηση της όποιας όχλησης μπορεί να δημιουργηθεί.

Μέθοδος εκτέλεσης διάγνωσης με κάμερα

Η Αποφράξεις Αιγάλεω προσφέρει διάγνωση με κάμερα. Μετά τον καθαρισμό αποχέτευσης του ο αγωγός είναι έτοιμος να υποβληθεί σε έλεγχο. Με τον εύκαμπτο άξονά της, η κάμερα μπαίνει και διακλαδίζεται μέσα στις σωληνώσεις. Μας επιτρέπει να δούμε απεικονιστικά την ενδεχόμενη βλάβη ή φράξιμο του αγωγού. Η πορεία της κάμερας, η ακριβής θέση της κάθε στιγμή, η κλίση του αγωγού και η θερμοκρασία καταγράφονται σε βίντεο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνει η κάμερα διάγνωσης. Το σύστημα, μετά το τέλος της διάγνωσης με κάμερα, εκδίδει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των αγωγών και τυπώνει εικόνες από τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διάγνωση με κάμερα

Διάγνωση με κάμερα

Διάγνωση με κάμερα: πώς λειτουργεί.

Τα προβλήματα στους αγωγούς συχνά δημιουργούν εμπόδια στη διέλευση των υδάτων με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι χώροι εγκατάστασης τους, ακόμα και δημιουργώντας σπασίματα σωληνώσεων που διαφεύγουν τα καθαρά ή τα ακάθαρτα νερά με λύματα στον περιβάλλοντα χώρο. Το εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, αναγνωρίζοντας την κατανομή και τον τύπο του δικτύου στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας τη διάγνωση με κάμερα, βλέπει την ενδεχόμενη ζημιά και σας ενημερώνει για το είδος και βάθος της ζημιάς, ώστε να συγκεκριμενοποιήσετε το σημείο επέμβασης του υδραυλικού γλυτώνοντας σας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήμα. Καταγράφεται αν ζητηθεί σε DVD για να γίνεται αντιληπτό από τον υδραυλικό που θα το επισκευάσει αλλά και από σας ώστε να σκιαγραφηθεί σωστά η πορεία που θα ακολουθηθεί.

Απο τι εξαρτάται το κόστος μιας διάγνωσης με κάμερα ?

Το κόστος για μια διάγνωση με κάμερα, καθορίζεται από το δίκτυο το οποίο θέλουμε να επιθεωρήσουμε. Δηλαδή η τελική τιμή καθορίζεται από τα συνολικά μετρά της αποχέτευσης και την κατάσταση του δικτύου.

Αποτελέσματα ελέγχων στους αγωγούς αποχέτευσης

 • Εντοπισμός ρωγμών και σπασμένων σωλήνων.
 • Καθιζήσεις τμημάτων του αγωγού.
 • Εισχώρηση υπογείων υδάτων στο δίκτυο.
 • Εισχώρηση ριζών στο δίκτυο.
 • Έλεγχος υδατοστεγανότητας αρμών.
 • Παράνομες συνδέσεις.
 • Υπολείμματα σκυροδέματος που έχουν ενσωματωθεί στον αγωγό.

Με τη διάγνωση με κάμερα επιτυγχάνεται:

 • Αναγνώριση, έλεγχος και περιγραφή βλαβών.
 • Έλεγχος ποιότητας κατασκευής αποχετευτικού δικτύου.
 • Έλεγχος δικτύων πριν από προγραμματισμένες δομικές εργασίες
 • Χαρτογράφηση δικτύων που έχουν χαθεί.
 • Εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης.

Επικοινωνήστε για μια προσφορά. Το εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, αναγνωρίζοντας την κατανομή και τον τύπο του δικτύου στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας τη διάγνωση με κάμερα, βλέπει την ενδεχόμενη ζημιά και σας ενημερώνει για το είδος και βάθος της ζημιάς, ώστε να συγκεκριμενοποιήσετε το σημείο επέμβασης του υδραυλικού γλυτώνοντας σας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήμα. Ζούμε και αναπνέουμε χάρη σε εσάς, τους κατοίκους του Αιγάλεω που τόσα χρονιά τώρα μας εμπιστεύεστε.

 

1 thought on “ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ”

Comments are closed.